Beëindigen van het lidmaatschap kunt u doorgeven per mail naar info@sveenrum.nl of schriftelijk naar E. Oosterveld, Hunse 46, 9967PT te Eenrum. U ontvangt hierna per mail een bevestiging van ontvangst en verwerking. Opzeggen graag voor aanvang van een nieuwe termijn (half seizoen). Bij tussentijdse opzegging wordt de lopende termijn in rekening gebracht.