Meld je aan!

Je mag een sport een paar keer gratis proberen, voordat je lid wordt. Heb je een leuke sport gevonden? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per mail.

Contributie: tot 16 jaar €50,00 per half jaar, 16 jaar en ouder €75,00 per half jaar. Voor kickboxen geldt een afwijkend tarief ad. € 60,00 / € 90,00 voor resp. 6 tot 13 jaar en 13 jaar en ouder.

Voor een tweede sport krijgt u een korting van 50%.In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die m.i.v. 25 mei 2018 van kracht is, informeren we u graag over hetgeen er met de door u ingevulde gegevens gebeurt. Deze gegevens worden door onze ledenadministrateur opgeslagen in een Excel-ledenbestand en gedeeld met het bestuur als daar om organisatorische reden aanleiding toe is. De gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Verder worden er geen foto’s gepubliceerd waarop u of uw kind(eren) herkenbaar in beeld zijn. Mocht u hierover nog vragen hebben mailt u dan gerust naar info@sveenrum.nl.