Meld je aan!

Je mag een sport een paar keer gratis proberen, voordat je lid wordt. Heb je een leuke sport gevonden? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Wij printen het formulier uit en vragen je tijdens je sportochtend, -middag of -avond jouw handtekening te zetten onder het formulier.

Contributie: tot 16 jaar €47,00 per half jaar, 16 jaar en ouder €72,50 per half jaar. Bij het beoefenen van twee verschillende sporten, wordt voor de tweede sport de helft van het contributiebedrag berekend!In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die m.i.v. 25 mei 2018 van kracht is, informeren we u graag over hetgeen er met de door u ingevulde gegevens gebeurt. Deze gegevens worden door onze ledenadministrateur opgeslagen in een Excel-ledenbestand en gedeeld met het bestuur als daar om organisatorische reden aanleiding toe is. De gegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Verder worden er geen foto’s gepubliceerd waarop u of uw kind(eren) herkenbaar in beeld zijn. Mocht u hierover nog vragen hebben mailt u dan gerust naar sveenrum@gmail.com.