Contributie

Vanaf 16 jaar bedraagt de contributie €. 75,00 per halfjaar. Voor jeugdleden bedraagt de contributie          € 50,00 per halfjaar. Voor het Kickboxen geldt een afwijkend tarief van € 90,00 / € 60.00 voor resp. volwassenen en jeugd per halfjaar. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven.